Publicaties en Archief

bezwaar kapvergunning erfbos bij erve 't Volbert


Aan: het college van Burgemeester en Wethouders van Enschede

 

 

 

Enschede, 7 november 2010

 

 

Onderwerp: bezwaar kapvergunning 20103180 KVG/be

 

 

Geacht College,

 

 

De Natuur- en Milieuraad Enschede maakt bezwaar tegen de vergunning voor het kappen van 8 bomen op het adres Magnoliastraat.

De bomen zouden moeten wijken voor speeltoestellen. Daarbij wordt volkomen voorbij gegaan aan het feit dat het hier handelt om een deel van het erfbos bij erve �t Volbert. Eikenbosjes op en om het erf waren voor onze voorouders zeer belangrijk en ze zijn karakteristiek voor het landschap rond  Enschede. De bomen hebben dus een aanzienlijke cultuurhistorische waarde.

Eventuele vervangende aanplant zal weinig kans krijgen onder de resterende hoge bomen en temidden van de vele spelende kinderen van scouting, kinderopvang e.d. Het is wenselijk dat een verjongingsplan gemaakt wordt voor het bosje, waarbij nadrukkelijk aandacht besteed wordt aan het gebruik van het terrein, met mogelijk plaats voor speeltoestellen.

 

Wij verzoeken u daarom deze vergunning  in te trekken.  

 

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

B.Bekkering-Hoekstra,

voorzitter Werkgroep Bomen

 

 

 

 

 

 

 

 


Share our website

Quicklinks

Twitter