Publicaties en Archief

ACTIVITEITEN WERKGROEP BOMEN 21 januari – 8 maart 2010


ACTIVITEITEN WERKGROEP BOMEN  21 januari – 8 maart 2010

 

Overleg

Zoals bekend wil de gemeente de Volksparksingel en de Parkweg een middenberm geven om de singelring herkenbaarder te maken en de veiligheid te verbeteren. Voor deze plannen moeten de jonge bomen langs de Volksparksingel, die een paar jaar geleden aan de kant van het park geplant zijn, weer weg. Ze zullen een nieuw plekje vinden in het park. De hoek met de Parkweg wordt anders ingericht voor een beter doorstroming en veiligheid. Voor de middenberm van de Parkweg moet een strookje (niet erg mooie) parkbomen weg, de grote eiken aan de kant van het spoor blijven staan, het fietspad komt achter langs het transformatorhuisje te lopen. Dit gaat ten koste van enkele grote eiken. De grootste schade ontstaat bij de ingang van het park, omdat hier de inrit pal tegenover de tunnel komt te liggen en nog voor het bloemperk naar de huidige ingang ombuigt. In dit tracé staat een aantal mooie grote bomen. In het park zal de schade door nieuwe aanplant niet zo opvallen, al zal door het openlaten van enkele ‘vensters’ er meer verkeerslawaai komen. Ook bij het transformatorhuisje komen nieuwe bomen. De Volksparksingel krijgt een dubbele rij, de Parkweg een enkele rij bomen. De soort zal anders zijn dan op de aansluitende singeldelen. Er zullen dus veel meer bomen geplant worden dan er verdwijnen, al zal het natuurlijk nog een hele tijd duren voor de bomen een redelijke omvang hebben bereikt. Voor de toekomst dus een goed plan, maar wel even slikken op dit moment.

De Ouverturestraat wordt gezien als racebaan, maar men mag er slechts 30 km. Men hoopt door een andere inrichting van de weg, met een doorlopende laanbeplanting, de weg meer de uitstraling te geven van een 30-km-weg. Hiervoor moet een flink aantal bomen uit de tijd van de aanleg van de wijk nu verdwijnen: ze staan op de verkeerde plek. Misschien is het mogelijk er nog iets van te redden door de inrichting niet overal strak hetzelfde te maken. Ook hier komen veel meer bomen terug dan er nu gekapt worden, maar zal de ingreep zeker ingrijpend zijn.

Naar aanleiding van een flinke kapvergunning bij de sportvelden aan de Kotkampweg hebben we uitleg ter plekke gekregen. Er worden vooral berken gekapt, omdat de zaadjes de afvoergaatjes in de kunstgrasvelden verstoppen en niet zijn te verwijderen. Blad en eikels e.d. zijn voor het kunstgras geen probleem. Ook wordt een aantal bomen weggehaald die dood zijn, scheefhangen of de groei van een mooiere buurman belemmeren. We kunnen ons in de plannen vinden, maar hebben erop aangedrongen dat het karakter van de bosachtige stroken behouden blijft en dat voor de ecologie in de wijk vooral ook de struiklaag erg belangrijk is.

Het is de bedoeling bij de aanleg van de HOV naar Hengelo tevens van de Hengelosestraat een laan te maken. Op oude foto’s was het ook een eikenlaan, zoals de Gronausestraat, uit het begin van de 19e eeuw. Als het viaduct bij de UT verdwijnt worden langs de Hengeloselaan 6 rijen eiken geplant: busbaan in het midden, daarnaast een enkele rij eiken (2x), dan aan weerszijden een dubbele rijbaan die door een dubbele rij bomen gescheiden worden van de fietspaden. Het ziet er erg groen uit, maar hier en daar gaat dit plan ten koste van ongeveer 50 jaar oude bomen die op de verkeerde plek staan. Misschien kunnen die op onze suggestie nog verplant worden naar de UT. Voor laanbeplanting langs het stuk tussen Roessinghsbleekweg en Assinkhof is voorlopig geen geld, net zo min als voor het laatste stuk naar Hengelo.

Informatieavonden

Verder zijn er ook nog 2 informatiebijeenkomsten geweest.

Er komt een nieuwe gasleiding naar de zoutholten bij Epe (3e in 5 jaar tijd!). Voor deze leiding was het erg moeilijk nog een tracé te vinden langs de RW 35 i.v.m. de hoogspanningsmasten, woonwijken en reeds aangelegde leidingen. Deze leiding heeft dan ook hier en daar een ander tracé dan de vorige, maar wel langs de snelweg. Er komen veel en lange boringen, maar er ligt toch een dik pak kapvergunningen. Beplanting wordt na de uitvoering van de werkzaamheden hersteld, maar een grote boom krijg je natuurlijk niet zomaar terug. Het is niet waarschijnlijk dat de gemeente in de toekomst aan nog een gasleiding zal willen meewerken, gezien de beperkte ruimte.

De andere informatiebijeenkomst ging over de plannen voor waterberging en natuurontwikkeling tussen Hengelo en Enschede: het plan Kristalbad. Voor de natuur ontstaat er een prachtig gebied met voor heel veel soorten verblijfs- of doortrekmogelijkheden. Recreanten mogen vanaf enkele paden en een uitzichtspunt meegenieten.


Share our website

Quicklinks

Twitter