Publicaties en Archief

2009-03 Verslag werkgroep bomen apr-mei 2009


ACTIVITEITEN WERKGROEP BOMEN  april – 12 mei 2009

 

Voortgang ontwikkeling bomenbehoud

Er is nog een paar keer overleg gevoerd over de aanpak van het controleren of de aangemelde bomen inderdaad op een lijst van waardevolle bomen thuishoren. Zie agenda vergadering 14 mei.

 

Kapvergunningen/-bezwaren

Willem Wilminkplein

We waren per ongeluk te laat om nog bezwaar te maken tegen het kappen van een grote honingboom achter de ‘fabrieksschool’ en De Wonne. Maar deze zou misschien de recente beschadigingen en het weggraven van het zand rond de voet niet overleefd hebben. Reden om dit bij Paul Stinenbosch te melden: wat heeft een nette vergunningprocedure voor zin, als de boom in die tijd zo wordt toegetakeld dat hij het niet of met veel moeite overleeft, of zijn mooie vorm kwijt is? Stinenbosch heeft de lui van het ingenieursbureau er nog eens op gewezen dat zoiets echt niet kan. Er moet altijd rekening mee gehouden worden dat een boom toch moet blijven staan.

Bezwaar tegen kappen van bomen in groenstructuren

Toevallig waren er deze maand 2 kapvergunningen voor particuliere bomen die deel uitmaken van –naar ons idee- zeer belangrijke groenstructuren.

In het ene geval ging het om een omzakkende boom in de bosecozone t.h.v. de Miro. Van een gevaarlijke situatie was echt geen sprake in een bostuin waar alleen de bewoners komen. Naar ons idee is een ecozone speciaal voor bosdieren onderdeel van de hoofdgroenstructuur van Enschede, al worden de ecozones misschien niet genoemd in het GRAP. Er had hier dan ook een heel zorgvuldige afweging moeten worden gemaakt. Aan weerskanten van een grote barrière in een ecozone moeten voedselvoorziening, rust en schuilgelegenheid optimaal zijn, omdat dieren hier een tijdje verblijven voor ze de oversteek wagen (het gat van de duiker vinden). Een omgevallen dode boom draagt daar beslist aan bij.

In het andere geval zijn ooit een paar  eiken van een oude landschapsstructuur in Park Stokhorst in een achtertuin terecht gekomen. De bewoners willen die bomen kappen omdat ze te veel licht en water inpikken om hun tuinanders in te richten. Kappen van deze bomen lost absoluut niets op, omdat de andere bomen van de landschapsstructuur er pal achter staan. Ook deze landschapsstructuur krijgt bij de afweging voor de vergunningverlening niet de erkenning van ‘hoofdgroenstructuur’.

Beide particulieren zullen worden bezocht om hun kant van het verhaal te horen. Maar eigenlijk richt het bezwaar (vooral in het eerste geval) zich tegen miskenning van de belangrijkste groenstructuren van Enschede.


Share our website

Quicklinks

Twitter