Publicaties en Archief

2009-02 Verslag werkgroep bomen feb-mrt 09


ACTIVITEITEN WERKGROEP BOMEN  februari – maart 2009

 

Voortgang ontwikkeling bomenbehoud - Overleg met de ‘trekker’ Stefan Volmer en communicatie-ambtenaar Tjeerd de Groot op 11 maart.

Stand van zaken: intern zijn in werkgroepen medewerkers van verschillende afdelingen bij de gemeente bezig zaken op elkaar af te stemmen. Het is de bedoeling dat men bomenbehoud op elke afdeling tussen de oren krijgt en dat ‘groeiplaats boom’ in de bestemmingsplannen ook in de praktijk gaat werken. Harrie Voerman is bezig met een pilotstudie naar de particuliere bomen in Horstlanden/Veldkamp. Afgesproken is dat er tussentijds met ons wordt overlegd, voor er een eindevaluatie komt.

Verder is men bezig uit te zoeken hoe tekst en kaartjes van de website zouden moeten om goed te functioneren.

Particuliere bomenlijst: een HBO-stagiair gaat aan de slag met de haken en ogen aan de bescherming van particuliere bomen. Hoe gebeurt het elders? Wat zijn juridische consequenties, hoe is onderhoud geregeld en hoe zijn eigenaren enthousiast gemaakt?

Binnenkort komt er een oproep om bijzondere bomen op particuliere grond aan te melden. Dit is alleen een eerste peiling om te bepalen om hoeveel bomen het zou kunnen gaan, een mogelijke juridische status als monument volgt later. Er wordt nadrukkelijk bij de oproep ingegaan op het grote belang van bomen voor o.a. gezondheid en milieu. De NMrE heeft medewerking toegezegd om de aangemelde bomen te gaan beoordelen op afgesproken criteria. Daarbij zal gepraat worden met de eigenaren om te peilen wat die voor haken en ogen of beloning zien in het hebben van een monumentale boom. We verwachten daarbij met enthousiaste mensen van doen te hebben, die misschien zelf wel willen gaan meewerken bij dergelijk inventarisatiewerk.

Verkiezing ‘mooiste boom’: in het najaar nieuwe publiciteit rond bomen volgens het draaiboek van de Bomenstichting voor verkiezing van de mooiste boom.

 

Auke Vleerstraat – Overleg n.a.v. onze commentaar op de plannen voor verbreding. Wij waren bang dat de grote bomen bij de Usselerhalte gekapt zouden moeten worden voor de aanleg van een fietsviaduct over de Auke Vleerstraat naar de Windmolenweg. De bomen stonden wel met cirkels op de bestemmingsplankaart aangegeven, maar in het grijze vlak van de bestemming verkeer. De cirkels geven echter wel degelijk de bestemming groeiplaats boom aan en daarmee zijn de bomen beschermd. Ook met andere bomen gaat men zorgvuldig om: het gaat tenslotte om een visitekaartje van een groene stad.

 

Noordesmarkerrondweg – De belangenvereniging Noordesmarkerrondweg heeft onze deskundigheid ingeroepen met de vraag in hoeverre de bomen in de bosstrook langs het noodelijkste stuk van de weg bestand zouden zijn tegen aanleg van een fietspad er achterlangs of eventueel er zelfs tussendoor. Zo’n vraag gaat onze deskundigheid te boven, maar Maarten W. was bereid te helpen. Wat de bomen betreft kan het allemaal wel, eventueel met wat speciale maatregelen, maar er kwamen vooral allerlei vragen op over het toenemende verkeer op en over verkeersplannen die alles nog erger zullen maken. Dat is geen kwestie meer voor de werkgroep bomen.


Share our website

Quicklinks

Twitter