Publicaties en Archief

Biodiversiteit en gemeentelijke bezuinigingen


Biodiversiteit en gemeentelijke bezuinigingen


We hebben in de loop der jaren geconstateerd, dat er behalve bomen vaak veel meer groen verdwijnt: de ondergroei, heestervakken en opslag van bomen en struiken op ongebruikte stukken grond. Er komt dan gras of zelfs verharding voor in de plaats. Daarmee zullen ook geleidelijk vlinders, zangvogels en egels uit de stad verdwijnen. Aangezien tuinen tegenwoordig steeds meer veranderen in steenwoestijnen omgeven door dichte schuttingen, is het gemeentegroen van levensbelang voor de natuur in de stad. Bomen zijn prachtig, maar lang niet voor alle diersoorten geschikt.
Helaas blijkt ons jarenlange pleidooi voor een meer natuurgericht beheer van de heestervakken nog steeds niet overgenomen. Als niet alle struiken in de buurt tegelijk vlak boven de grond afgezaagd worden, maar er een roulatieschema is tussen het afzetten van de verschillende groenelementen, hebben de dieren een mogelijkheid vlak in de buurt een nieuw plekje te vinden.
Juist  dichte, gevarieerde en niet al te lage struikbeplanting, waarin vaak bloeiende en vruchtdragende soorten voorkomen, zijn van onschatbare waarde voor de dieren in de stad. Er leven talloze soorten insecten en slakken, die als voedsel dienen voor vogels en kleine zoogdieren. Andere dieren vinden er een overvloed aan bessen en zaden. Er is een variatie aan schuil- en nestgelegenheid om te ontkomen aan de bedreiging van mensen en hun huisdieren. En dichte struikbeplanting heeft nog een voordeel: zwerfvuil wordt door het netwerk van takken voor een deel tegengehouden en wat er toch tussen de struiken belandt, valt niet meer op.
 
Bovenstaande tekst komt uit ons laatste jaarverslag. We zijn van mening dat struiken ten onrechte ‘vogelvrij’ zijn en als duur in onderhoud bestempeld worden. Onderzoek door deskundigen leert dat struikbeplanting op langere termijn goedkoper is dan gazon, mits de beplanting goed onderhouden wordt, d.w.z. om de x jaar gesnoeid, zodat er nieuwe takken gevormd worden en de beplanting dus dicht blijft. Aan dat onderhoud is de laatste jaren onvoldoende aandacht besteed, waardoor struikbeplanting er op vele plekken aftands uit ging zien (je kon er onder- en tussendoor kijken, er verzamelde zich zwerfvuil en er ging ‘onkruid’ groeien). In dat stadium opknappen is moeilijk, nieuwe aanplant uiteraard duur. Dus zijn bijvoorbeeld de verwaarloosde groene randen langs de meeste sportvelden verdwenen (veel zwerfvuil en je kunt de jongeren van de sportclubs toch niet ook nog vragen de buurt een beetje netjes te houden….) en vervangen door (onder de bomen) slecht groeiend gras. Juist dergelijke lange groenstroken zijn voor dieren vanwege de dekking en aanwezigheid van voedsel belangrijk om zich, soms vanuit het buitengebied, tot diep in de stad te wagen. Het is volgens onze informatie de bedoeling, als de gemeente weer wat meer geld te besteden heeft, opnieuw struiken te planten.
We zijn uiteraard wel heel blij met de bezuiniging op het gras maaien. Door minder te maaien, elk jaar in dezelfde periode, krijgen wilde planten de kans te bloeien en zaad te vormen. Hiervan profiteren vele soorten insecten, zoals nuttige bijen en mooie vlinders, en insecten- en zaadetende dieren. De biodiversiteit vaart er wel bij!
Share our website

Quicklinks

Twitter