Publicaties en Archief

Afschaffen kapvergunningen?


De gemeente Enschede is voornemens om de regelgeving te vereenvoudigen. Dit is in navolging van landelijk beleid. Het afschaffen van de meeste regels staan binnen de Gemeenteraad niet ter discussie. Maar over twee verordeningen is er wel twijfel, en een van die twee is het afschaffen van kapvergunningen in de stad en het buitengebied, met een uitzondering voor monumentale bomen en voor walletjes buiten de stad. De Natuur- en Milieuraad is vooraf geconsulteerd en wil graag meewerken aan vereenvoudiging, maar is mordicus tegen het afschaffen van kapvergunningen. Om dat te onderbouwen moeten we iets dieper op de materie ingaan.
 
De gemeente stelt dat voor 95 % van de aangevraagde kap toch wel een vergunning wordt afgegeven. Dat de meeste aanvragen van de gemeente zélf  b.v. van wijkbeheerders komen.
Dat is inderdaad een ingewikkeld systeem dat eenvoudiger moet, dat eenvoudiger kán. Maar over die 5% wordt verder niet gerept. De gemeente stelt een lijst van monumentale bomen voor (die nog niet compleet is) en al het andere wordt dan vogelvrij.
 
De Natuur en Milieuraad heeft de volgende mening;
* Een kapvergunning gaat niet altijd over 1 boom ,vaak staan op een kapvergunning meer dan één boom. De Natuur en Milieuraad schat dat het Nu AL over 1000 bomen per jaar gaat.
* De Natuur en Milieuraad is een officieel adviesorgaan van de gemeente.  We doen ons vrijwilligers werk  uit liefde voor de natuur in de stad. We bekijken alle verleende kapvergunningen, geven onze mening als we het er niet mee eens zijn waardoor soms bomen mogen blijven staan. Ook hebben we  elk jaar over een aantal grote plannen overleg met de initiatiefnemer, nog vóór de aanvraag. Bomen kunnen dan soms gespaard worden.  Dat zie je natuurlijk niet terug in de statistieken!
* Burgerparticipatie wordt gevraagd in de stad, staat in het collegeprogramma. Dat staat wel heel haaks tegenover de kans voor diezelfde burger om te weten wat er in de buurt gebeurt. Wij verwachten heel felle reacties over een kap die zomaar kan plaatsvinden. Willen we dat?
 * Een lijst van monumentale bomen in de gemeente maken en goed bijhouden kost ook geld, dus de bezuiniging blijkt uiteindelijk nihil!
 
Ons voorstel is: Voorkom rondpompen van geld door een halfjaarlijkse buurtschouw voor bomen in de openbare ruimte, waarna alles in één keer goed bekeken en besloten wordt.
 De wijk doet mee, het is beter voor het wij-gevoel, beter voor de financiën, terwijl een soort waarschuwingssysteem wel in stand blijft.
 
 
Share our website

Quicklinks

Twitter