Publicaties en Archief

bezwaarschrift kandelaberen kastanjes Jozefkerk


Aan het College van B&W van Enschede 


Enschede, 14-01-2013


 

 

Geacht College,

 

 

In Tubantia van donderdag troffen wij tot onze verbazing en schrik een foto aan van een reeds zwaar verminkte paardenkastanje voor de Jozefkerk waarbij een persoon op een hoogwerker nog verder aan het zagen was. Later is ook de andere kastanje ernstig beschadigd.

 

Enige weken geleden is aan het bestuur van de Stichting Behoud Jozefkerk een kapvergunning voor beide bomen geweigerd. Hieraan is een grondig onderzoek vooraf gegaan.

De voorzitter van het bestuur was het toen met deze weigering allerminst eens en wilde de bomen eigenlijk weg hebben.

 

Met de nu uitgevoerde ingreep heeft het bestuur willens en wetens zijn zin willen doorzetten tegen alle regels in. Voor een zeer forse ingreep aan een boom, het zgn. kandelaberen, heeft men een kapvergunning nodig. Deze werkzaamheden dienen bovendien door een deskundige te worden uitgevoerd of onder diens toezicht te gebeuren.

Gezien de toestand van de verminkte bomen is van kandelaberen nauwelijks sprake en zijn deze werkzaamheden zelfs niet deskundig uitgevoerd.

 

Wij vragen u om een grondig onderzoek naar deze zaak in te stellen en met name om duidelijk handhavend op te treden tegen het bestuur van de Stichting Behoud Jozefkerk, c.q. de hiervoor verantwoordelijke bestuursleden.

Ook moet duidelijk worden welke rol de gemeente in deze gespeeld heeft.

Uiteraard zijn wij zeer benieuwd naar uw oordeel,

 

Hoogachtend,

namens de NMrE,

 

Wim Arends


Share our website

Quicklinks

Twitter