Publicaties en Archief

Bezwaarschrift aanleg hekwerk rondom De Eekhof


De Eekhof

Bezwaarschrift NMrEbetr. aanleg hekwerk rondom het hele terrein ( ca 1,5 km)

Hoorzitting op dinsdag 15 jan. 2013

Het landgoed De Eekhof ligt in het fraaie buitengebied van Enschede, daar waar de natuur de baas zou moeten zijn. Hier passen in geen geval grote of hoge obstakels voor het wild.

Het landgoed de Eekhof ligt in een gebied met de bestemming Groen – Landgoedpark.

Deze gronden zijn bestemd voor de instandhouding van een landgoedpark etc. alsmede voor de bescherming,instandhouding en verbetering van o.a. de natuurlijke waarden.

En onder deze waarden horen natuurlijk ook de flora en fauna.

Met de aanleg van een 2m hoog hekwerk wordt de bescherming van een aantal diersoorten geweld aangedaan.

Door het hekwerk wordt bovendien de instandhouding van de soorten tegengewerkt door het sterk beperken van de EHS.
Door dit alles worden de natuurlijke waarden zeker niet verbeterd.

Het gebied ligt binnen de herbegrenzing van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur en heeft daar de functie van robuuste verbindingszone(tussen Twekkelo en Drienerlo)

Het is wel heel erg tegen de bedoelingen hiervan in als men uitgerekend om zo’n robuuste zone een 2 m. hoog hekwerk gaat neerzetten.

De verbindingszone in dit gebied is toch al erg smal door de vele functies die tussen Enschede en Hengelo zijn gecreëerd ( Waterzuivering, Grolsch Veste, Go Planet, IJsbaan, retentiegebied Kristalbad etc.)

 

Waarom moet het hekwerk zo hoog worden, 1m. hoog is voor het grote wild prima

Waarom kan het aan de bovenzijde niet flexibel zijn. Denk hierbij aan de foto van de ree die in het te hoge hekwerk aan de zuidelijke stadsrand bleef hangen

en het leven er bij inschoot.

 

Tot slot: het is van groot belang dat een hekwerk, ook her en der aan de onderzijde, doorgangen heeft voor klein wild.


Share our website

Quicklinks

Twitter