Publicaties en Archief

bestemmingsplan Euregio Bedrijvenpark 2013


Aan het College van B. en W.

Postbus 20

7500 AA Enschede

 


Enschede, 24-10-2013


Betreft:bestemmingsplan Euregio Bedrijvenpark 2013

 

 


Over dit ontwerp bestemmingsplan willen wij graag het volgende opmerken:

 

Met het genoemde bestemmingsplan kunnen wij geheel instemmen.

 

Wel willen wij hierbij opmerken dat een aantal teksten uit de nota inmiddels door allerlei omstandigheden achterhaald is. Weliswaar zijn deze teksten gebaseerd op raadsbesluiten, maar de huidige inzichten geven een andere werkelijkheid weer of de inhoud is door raadsbesluiten gewijzigd.

 

Dit betreft vooral de teksten uit het onderdeel Gemeentelijke beleid H.3.3 zoals:

-de toekomstvisie

-keuzes voor bedrijventerreinen

-kantoren nota


 

 

Namens de Natuur en Milieuraad,

 

Mevr. E.Dirkzwager-Menko

voorzitter

 

 

 Share our website

Quicklinks

Twitter