Publicaties en Archief

zienswijze Groene scheg Oldenzaalsestraat


Aan het College van B&W van Enschede

Postbus 20

7500 AA Enschede


Enschede, 06-12-2012


Betreft: zienswijze Groene scheg Oldenzaalsestraat


Geacht College,

Namens de Natuur- en Milieuraad Enschede deel ik u mede dat wij kunnen instemmen met dit plan. De oversteek zal een grote verbetering voor de veiligheid van fietsers en wandelaars zijn. Het aan te leggen fietspad is eveneens een goede zaak in combinatie met de noodzakelijke busbaan. Wel willen wij opmerken dat er, voorafgaande aan deze wijziging van het bestemmingsplan, reeds een paar bomen zijn gekapt i.v.m. de inrit naar het terrein van het Welna. Wij vertrouwen er op dat er voor deze, al vrij forse, bomen een juiste compensatie zal plaatsvinden.Niet alleen zijn er bomen gekapt, ook een aantal struiken moest daarbij mee genomen worden. Vanuit het oogpunt van de biodiversiteit is het van groot belang dat deze struiken ook gecompenseerd worden.

Namens de Natuur- en Milieuraad,

Wim Arends
Share our website

Quicklinks

Twitter