Publicaties en Archief

zienswijze Bestemmingsplan Oldenzaalsestraat N733


Aan het College van B&W van Enschede 

Postbus 20

7500 AA Enschede


Enschede, 07-12-2012


Betreft: zienswijze Bestemmingsplan Oldenzaalsestraat N733

 

Geacht College,

Namens de Natuur- en Milieuraad Enschede deel ik u mede dat wij kunnen instemmen met dit plan. Het oversteken door voetgangers en fietsers zal ongetwijfeld veel veiliger worden. Wij vertrouwen er op dat bij kap van bomen er op de juiste wijze gecompenseerd zal worden. Dit geldt eveneens bij het verwijderen van struiken

Namens de Natuur- en Milieuraad,

Wim Arends


Share our website

Quicklinks

Twitter