Publicaties en Archief

bestemmingsplan hart van de wijk Velve-Lindenhof


Aan het College van B&W van Enschede

Postbus 20

7500 AA Enschede


Betreft: Vooroverleg bestemmingsplan hart van de wijk Velve-Lindenhof


Geacht College,

Namens de Natuur- en Milieuraad Enschede deel ik u mede dat wij geheel en al kunnen instemmen met het bestemmingsplan. Wij zijn er van overtuigd dat de realisatie van het multifunctionele gebouw, samen met een vernieuwd klein park, een geweldige aanwinst voor de wijk zal zijn. Wel hebben wij een nadrukkelijk verzoek dat de bomen die in de buurt van de uit te voeren werkzaamheden staan, gedurende die tijd goed beschermd zijn. Dit betekent in het betreffende geval een afzetting rondom de kroonprojectie van de boom.

Namens de Natuur- en Milieuraad,

W.H. Arends


Share our website

Quicklinks

Twitter