Publicaties en Archief

aanvraag schorsende werking voor kapvergunning bij rechtbank Almelo


Enschede, 23-03-2012

Aan de rechtbank in Almelo
Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 323
7600 AH Almelo

Betreft: kapaanvraag Enschede V-2011- 0629

Geachte leden van de rechtbank,

Hierbij verzoek ik u tot het verlenen van een schorsende werking voor het kappen van
1 acacia aan de Dr. Coppesstraat te Enschede, nabij de woningen nr.101 en nr.147.

Wij dienen dit verzoek in omdat een aanvraag voor een overleg door de behandelende medewerker van de corporatie werd afgewezen. Wij hebben het stellige vermoeden dat er, direct  na het verstrijken van de termijn van het indienen van een bezwaarschrift, zal worden overgegaan tot het kappen van de boom. Dit los van het feit dat er een bezwaarschrift is ingediend.

Het bezwaarschrift is door ons ingediend bij het College van B&W te Enschede. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift loopt as. dinsdag 27 maart af. In bijgevoegd bezwaarschrift aan de gemeente Enschede treft u een verdere motivering van ons aan.

Namens de Natuur en Milieuraad,
W.H. Arends

Share our website

Quicklinks

Twitter