Informatiepagina's

Over de Natuur- en Milieuraad


De Natuur- en Milieuraad Enschede is een samenwerkingsverband van de plaatselijke afdelingen van alle natuur- en milieuorganisaties in de gemeente Enschede, en heeft tot doel om natuurbehoud en milieuzorg binnen de gemeentegrenzen te bevorderen.

De Natuur- en Milieuraad ...

  • volgt de Ruimtelijke Ordening en de Bestemmingsplannen, en dient altijd een zienswijze met opmerkingen in (en soms een bezwaarschrift).
  • overlegt regelmatig met diverse afdelingen van de gemeente en andere instanties over bomen, openbaar groen, milieu, R.O. en aanverwante aangelegenheden.
  • beoordeelt kapvergunningen, en tekent hier evt. bezwaar tegen aan.
  • houdt het milieu goed in de gaten.
  • helpt inwoners van Enschede met hun vragen over genoemde zaken.
  • denkt mee over zaken als de toekomst van de luchthaven, verkeer in Enschede, de inrichting van �t Vaneker, en andere uitbreidingsplannen.
  • werkt nauw samen met andere groene organisaties in de gemeente via het Groen Beraad. Dit is een samenwerkingsverband van natuur-, milieu- en andere organisaties die het behoud van het landschap in en om Enschede als één van hun belangrijkste doelstellingen hebben. Meer informatie hierover treft u aan op de pagina Groen Beraad.
Het bestuur van de raad bestaat deels uit afgevaardigden van deze organisaties, en daarnaast uit een aantal leden die op persoonlijke titel zijn benoemd. Maandelijks komt de raad bijeen om allerlei zaken te bespreken. Tussen de bijeenkomsten door is er regelmatig contact over allerlei lopende zaken.
De Werkgroep bomen van de Natuur- en Milieuraad houdt zich intensief bezig met alle zaken die met groen verband houden. Zie voor verdere informatie hierover de pagina Werkgroep bomen.

De stichting is formeel een samenwerkingsverband van de natuur- en milieuorganisaties in de gemeente Enschede. Hiertoe behoren:

Daarnaast werken we vaak samen met de Natuur- en Milieuraad Hengelo.
 
Als u vragen en/of opmerkingen heeft dan vernemen wij die graag van u. Of heeft u interesse om met ons mee te denken en/of deel te nemen aan onze activiteiten, mailt u ons dan op info@natuurmilieu-enschede.nl en u ontvangst zsm een reactie. 

Share our website

Quicklinks

Twitter