Informatiepagina's

Groen Beraad


Groen Beraad is het samenwerkingsverband van die natuur-, milieu- en andere organisaties die het behoud van het landschap in en om Enschede als één van hun belangrijkste doeleinden zien.

December 2001 is deze samenwerking tot stand gekomen op initiatief van de Natuur- en Milieuraad. Door nauw samen te werken hebben wij een veel betere toegang tot allerlei instanties.

Tot het Groen Beraad behoren:  

Naast de reguliere bijeenkomsten, die ca. elke 2 maanden plaatsvinden, is er geregeld contact tussen de aangesloten organisaties doordat verschillende afgevaardigden ook deel uitmaken van diverse klankbordgroepen. Verder worden er veel informatie en belangrijke raadsstukken via e-mail uitgewisseld. 3 a 4 keer per jaar is er een overleg met de staf van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (DSOB) over zaken die van wederzijds belang zijn. 
 
Over een aantal onderwerpen heeft Groen Beraad een brief gestuurd naar de gemeente of andere instanties. Een aantal daarvan zijn onder de kop Publicaties te vinden. 
 
Meer informatie treft u aan in de Jaarverslagen van de NMrE.

 

 

 


Share our website

Quicklinks

Twitter