Informatiepagina's

Bestemmingsplannen


De gemeente Enschede is bezig met een inhaalslag op het gebied van bestemmingsplannen. Veel van de bestaande plannen waren sterk verouderd en niet meer geschikt voor een goed beleid inzake de Ruimtelijke Ordening.

Dat is de reden dat er al gedurende een aantal jaren een serie nieuwe bestemmingsplannen is gemaakt. Dit jaar hoopt de gemeente door de serie heen te zijn zodat de gehele gemeente een uniform opgezette reeks bestemmingsplannen kent. 
De afgelopen jaren heeft de Natuur- en Milieuraad op ieder concept-bestemmingsplan een zogenaamde 'zienswijze' ingediend. Natuurlijk ligt/lag de nadruk van onze opmerkingen en vragen op het gebied van natuur en milieu, maar ook andere aspecten zijn daarin betrokken.

De volgende bestemmingsplannen zijn beoordeeld:

2011
Akkerstraat e.o.
 

2009

Auke Vleerstraat

Usseler- Es

 

2007

Lonneker erf

De Bleekerij

 

2006

Stadscentrum
Helmerhoek
Bolhaar Roessingh
Boekelo
Groene Scheg (herziening)
Twekkelerveld

De Marssteden

Wooldrik Hogeland-Zuid

De Bothoven

Boswinkel

Westerval Noord

Lonneker

 

2005/2004

Boddenkamp- Schuttersveld
Schreurserve- 't Ribbelt-Stokhorst-Park Stokhorst
Getfert-Perik-Hogeland
Velve-Lindenhof
Enschede-Noord
Wesselerbrink
't Vaneker (op het definitieve bestemmingsplan)
De Groene Scheg (Oldenzaalsestraat)
Het Diekman
Glanerbrug
De Laares
het Havengebied
Kotmanplaats
Leuriks-west
Pathmos-Stadsveld
Roombeek
Transportcentrum

De Cascade

Stroinkslanden

Stokhorst

 

Voor 2004

Lage Bothofstraat

Het Brunink
De Eschmarke
Oikos
Het Sybrook
Middengebied-kanaalzone
Buitengebied
Usseleres

Bij diverse grote verkeerszaken hebben wij deelgenomen aan de zgn. 'klankbordgroepen'.
Over deze belangrijke voorstellen hebben wij ook onze mening ingediend. U treft deze aan bij de publicaties. Het betreft de volgende wegen:

Traverse Oldenzaalsestraat door Lonneker
Noordwest- en West-tangent
HOV-Noord
HOV Glanerbrug

 

 


Share our website

Quicklinks

Twitter